top of page

Talent toolbox

Visie op talent tool

Veel organisaties worstelen met onduidelijkheid, onenigheid en impliciete aannames over wat zij onder talent verstaan. Dit terwijl een duidelijke en vooral gedeelde visie op talent bijdragen aan een succesvolle invoering van een talentbenadering en het maken van bewuste keuzes ten aanzien van het talentbeleid. 

Talentenbarometer

Een tool om talenten, expertise en aanwezige kennis binnen projectteams snel inzichtelijk en bespreekbaar te maken. 

Talentgericht Leiderschap Zelfscan (TLZ)

De TLZ is ontwikkeld om op een laagdrempelige en snelle wijze het bewustzijn van leidinggevenden over talentgericht leiderschap te vergroten.

Handelingsgerichte Matchingshulp

Het doel van het instrument is inzicht krijgen in de zachte matchingsfactoren van de organisatie en van de kandidaat, en inzicht krijgen in de match op deze aspecten. Om dit te bereiken geeft de tool concrete handvatten om deze aspecten in kaart te brengen.  

bottom of page