top of page

Over de auteurs

Peter.jpg

Peter Bos

Peter Bos (1983) behaalde zijn master Strategisch Human Resource Management aan de Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO). Zijn masterscriptie concentreerde zich op het effect van prestatiebeloning binnen de publieke sector. Als docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en vanuit het Fontys lectoraat Duurzaam Werken heeft hij zich vervolgens beziggehouden met thema’s als functiecreatie en de invloed van de sociale omgeving op de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel is Peter afstudeercoördinator aan de Fontys-opleiding Human Resource Management en tevens onderzoeker aan het Fontys-lectoraat Dynamische Talentinterventies. Vanuit dit lectoraat concentreert hij zich op het onderwerp leiderschap. Samen met de HR-praktijk kijkt hij naar de invloed van leiderschap op met name de ontwikkeling van medewerkers. Naast onderzoek verzorgt hij graag inspiratiesessies, lezingen en workshops over dit thema.

Kazimier.jpg

Kazimier Helfenrath

Kazimier Helfenrath (1980) heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is momenteel werkzaam als docent-onderzoeker aan Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Naast het verzorgen van onderwijs houdt hij zich binnen het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys HRM en Psychologie bezig met onderzoek naar de invloed van organisatiecultuur en organisatieklimaat op talentontwikkeling. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar re-integratie, waarbij hij de invloed van organisatiecultuur en organisatieklimaat onderzoekt op het duurzaam plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Manon 2.jpg

Manon Krabbenborg

Manon Krabbenborg (1984) studeerde Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen en behaalde in 2009 haar research master in Gedragswetenschappen en in 2010 haar master in Pedagogische Wetenschappen. Tijdens haar studie werkte ze als groepsleider en junior onderzoeker bij het dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. Gedurende haar stage werkte ze als orthopedagoog bij de afdeling Medische Psychologie in het Alysis ziekenhuis. Hier heeft ze nog anderhalf jaar gewerkt, in combinatie met haar promotieonderzoek dat ze in januari 2011 startte binnen Impuls - onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg binnen het Radboudumc. In november 2016 promoveerde ze op een studie naar de effectiviteit van de Houvastmethodiek, een krachtgerichte basismethodiek onder dak- en thuisloze jongeren. Sinds 2015 werkt Manon als docent en onderzoeker bij Fontys Hogescholen, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Ze geeft hier statistiek en vaardigheidsvakken, maar doet ook afstudeerbegeleiding. Daarnaast werkt ze sinds september 2016 bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Ze heeft hier onder andere onderzoek uitgevoerd naar het meten van talent en focust zich op het inzichtelijk maken en optimaliseren van de werkrelatie tussen student en docent.

Anne-Marie.jpg

Anne-Marie Kuijpers

Anne-Marie Kuijpers (1966) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Later volgde zij een master Psychologie en een opleiding tot Bewustzijnscoach. Ontwikkeling van mensen is haar vak en haar grote passie. De laatste tien jaar focust Anne-Marie zich op talentontwikkeling. Na haar afstuderen is de rode draad in haar carrière het vormgeven en faciliteren van ontwikkeling, in diverse rollen waaronder die van leidinggevende. Anne-Marie werkte ruim 25 jaar in profit en not-for-profit organisaties, bijna altijd in de techniek. Daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf Anne-Marie Kuijpers – Coach in 
ontwikkeling. Op dit moment werkt ze bij Fontys Hogeschool ICT als teamcoach en onderwijskundige en is zij docent-onderzoeker bij het Lectoraat Dynamische Talentinterventies. In haar werk verbindt zij talentontwikkeling in het onderwijs met talentontwikkeling in de organisatie. Ze is daarin een verbindende coach en inspirator. 
Anne-Marie zoekt ook voor zichzelf altijd naar nieuwe uitdagingen en ontwikkelkansen. Zo heeft zij zich ontwikkeld op het gebied van brein & leren en heeft zij afgelopen jaar de opleiding Deep Democracy gevolgd. Dit past zij actief toe in veranderprocessen.

Katja.jpg

Katja Pardoen

Katja Pardoen (1987) is in 2012 afgestudeerd aan de opleiding Human Resource Studies 
aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens haar studie is de interesse in talentmanagement 
gewekt, dit was dan ook onderwerp van haar afstudeeronderzoek. Na haar afstuderen 
heeft Katja een jaar gewerkt als HR-medewerker bij P&O PLE1N, een samenwerkingsverband tussen drie verschillende gemeenten. Daarna kwam Fontys Hogescholen op haar pad en is zij als HR-medewerker gestart bij het P&O Servicecentrum. Sinds 2016 is Katja werkzaam als beleidsmedewerker bij het Centrum voor Loopbaan en Ontwikkeling van Fontys Hogescholen. Ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers heeft zij altijd het interessantste aspect gevonden van het HR-vakgebied. In deze rol specialiseert Katja zich met name op het gebied van leiderschap en talentmanagement. Sinds 2016 werkt Katja ook als onderzoeker (kenniskringlid) bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. In het onderzoek richt Katja zich met name op de rol van de leidinggevende in talentmobilisatie en de rol van HR richting de leidinggevende op het gebied van talentmobilisatie. Op deze manier komen praktijk en onderzoek mooi bij elkaar.

Beatriz.jpg

Beatriz Roman

Beatriz Roman (1980) studeerde Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Na haar 
studie werkte zij als onderzoeker bij farmaceut Janssen, marktonderzoeksbureau 
Blauw Research en van 2006 tot 2012 als senior beleidsonderzoeker en adviseur bij IVA Beleidsonderzoek en Advies (Universiteit van Tilburg). Binnen IVA specialiseerde zij zich in HRM-vraagstukken in de zorgsector en werkte ze mee aan tal van projecten die betrekking hadden op HRM-vraagstukken binnen de publieke sector. In 2012 maakte ze de overstap naar de praktijk en ging ze aan de slag als Beleidsmedewerker binnen een grote thuiszorgorganisatie (ZuidZorg). Vanaf 2015 werkt zij als docent HRM bij Fontys HRM en Toegepaste Psychologie. Daar maakt ze deel uit van de kenniskring van het lectoraat Dynamische Talentinterventies. Beatriz werkt vanaf 2016 daarnaast als science-practitioner bij de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Universiteit van Tilburg).

Janienke.JPG

Janienke Sturm

Voor Janienke Sturm (1974) loopt het thema mens-computer-interactie als een rode draad door haar loopbaan. Na haar studie Algemene Taalwetenschappen aan de Universiteit Utrecht, promoveerde ze in 2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de Taal- en spraaktechnologie. Ze deed ervaring op als projectleider in diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van mens-computer-interactie bij de faculteit Industrial Design aan de TU Eindhoven en bij Fontys ICT. In 2012 won zij de Fontys Kennisprijs voor het project PlayFit, over het ontwerp van gaming en spel voor beweegstimulering bij vmbo-scholieren. Sinds 2012 is Janienke als lector Mens en Technologie verbonden aan de Fontys Hogeschool voor HRM en Psychologie. In haar lectoraat initieert en begeleidt ze praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van psychologie en technologie. Hierin zijn mensgericht ontwerpen, gedragsverandering en omarming van technologie belangrijke thema’s. In haar onderzoeksprojecten verbindt Janienke de technische en mensgerichte disciplines binnen Fontys en werkt ze samen met talloze organisaties in de zorg, het onderwijs en de maakindustrie.

Constanze.jpg

Constanze Thomassen

Constanze Thomassen (1963) is van oorsprong docent Engels, Nederlands en Nederlands als tweede taal. Na jarenlange ervaring in het volwassenen onderwijs is zij als coach gaan werken bij diverse profitorganisaties. Binnen re-integratietrajecten en sociale activeringstrajecten heeft zij zich gespecialiseerd in resultaatgerichte personal coaching. Tijdens haar masteropleiding Coaching heeft zij zich ontwikkeld tot een coach met niet alleen een talent voor de menselijke kant, maar ook gevoel voor de organisatiekundige en psychologische kant van coachingsvraagstukken. De uitgangspunten van waarderend coachen en positieve psychologie draagt zij uit in alles wat ze doet. De laatste elf jaar werkt Constanze als docent, coach en afstudeercoördinator bij Fontys Hogescholen ICT. Zij houdt zich intensief bezig met de ontwikkeling van studenten en is met name geïnteresseerd in het snijvlak van onderwijs en werkveld. Met haar van nature aanwezige interesse in en zelfs verwondering over de ontwikkeling van mensen coacht en begeleidt zij studenten aan het einde van hun schoolcarrière naar een werkplek die past bij hun talenten, waardoor zij na hun afstuderen een goede basis hebben om verder te kunnen groeien als young professional. Als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Dynamische Talentinterventies houdt zij zich bezig met talentontwikkeling op de werkvloer, een onderzoek dat naadloos aansluit op haar interesses en waarin zij haar eigen talenten ook verder kan ontwikkelen.

Marian.jpg

Marian Thunnissen

Marian Thunnissen (1971) heeft Sociale- en Organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in haar loopbaan. Zij heeft gewerkt als onderzoeker bij het CNV en bij het onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar zij onderzoek heeft verricht naar medewerkerstevredenheid, inzetbaarheid van oudere medewerkers en employability, met name bij organisaties in de non-profit zoals universiteiten en ministeries. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de consultancy. Als innovatieadviseur bij Syntens heeft Marian diverse mkb-bedrijven ondersteund bij hun vraagstukken rondom sociale innovatie, ondernemerschap en inzet van medewerkers. Na zeven jaar heeft zij weer de stap naar onderzoek gezet, en is gaan werken als docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding HRM van de Hogeschool Utrecht. In 2015 is Marian bij Universiteit Utrecht (USBO) gepromoveerd op een onderzoek naar talentmanagement bij Nederlandse universiteiten. Sinds 1 april 2016 is zij lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Haar persoonlijke onderzoeksinteresse ligt in talentmanagement en HRM in organisaties van professionals, met name in de publieke sector en in het hoger onderwijs. Ook is zij geïnteresseerd in de invloed van de context en actoren in die context op de ontwikkeling en uitvoering van talentbeleid. Marian heeft diverse publicaties over talent en talentgericht werken in internationale wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften en boeken op haar naam staan. Ook geeft zij regelmatig presentaties, workshops en masterclasses aan professionals in de praktijk en aan studenten. Tevens is zij hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM en maakt zij deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM-lectoren Netwerk.

bottom of page