top of page

Talent mobiliseren

Voor veel organisaties is het binden en boeien van talent één van grootste uitdagingen voor de toekomst: Hebben we werknemers met de juiste competenties en specialistische kennis in huis? Zijn we in staat om genoeg jong talent aan te trekken? Is ons zittende personeel in staat en bereid om mee te groeien met de veranderende eisen? Hoe halen we het beste uit onze mensen? Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel organisaties inzetten op het aantrekken, ontwikkelen en benutten van talent. Toch is dit niet altijd even makkelijk en zijn organisaties zoekende naar de juiste insteek en aanpak.

Talent mobiliseren: het boek

In januari 2019 is het boek ‘Talent mobiliseren’ verschenen. Talent mobiliseren gaat over het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent. Het boek gaat in op allerlei vraagstukken uit de praktijk: het gebruik van talentscans, het benutten en ontwikkelen van talent in teamverband, de rol van de leidinggevende in talentontwikkeling, ethische vraagstukken bij het mobiliseren van talent, en hoe HR op een goede manier interventies kan ontwikkelen.  

 

Het boek slaat een brug tussen deze vraagstukken uit de praktijk, en de kennis die daarover inmiddels is opgedaan in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Voor een deel gaat dat om onderzoek uitgevoerd door anderen, maar voor een belangrijk deel zijn de hoofdstukken ook gebaseerd op onderzoek dat de auteurs zelf hebben uitgevoerd. Bovendien wordt in elk hoofdstuk de slag naar de praktijk gemaakt. Aansprekende interventies, praktijkvoorbeelden en adviezen geven de lezer handvatten voor een eigen aanpak. Op deze manier willen we HR-professionals in de praktijk ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van een passend, effectief en ‘evidence based’ talentbeleid in hun organisatie.  

 

Het boek is geschikt voor HR professionals en leidinggevenden in de praktijk, en kan tevens in het hoger onderwijs gebruikt worden. Talent mobiliseren wordt uitgegeven door Vakmedianet.

Talent mobiliseren: de website

Deze website bevat aanvullend materiaal. Het biedt: 

  • Weblectures waar we op korte en bondige wijze ingaan op bepaalde onderwerpen 

  • Suggesties voor literatuur als je meer over een onderwerp wilt lezen 

  • Werkmateriaal voor docenten en trainers om in cursussen en workshops te gebruiken

Red Chili Pods

Wat is talent?

Talentmobilisatie bestaat uit het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent. Om talent te kunnen ontwikkelen en benutten is het allereerst van belang om talent te identificeren.  De vraag ‘Wat is talent?’ is dan ook het startpunt als je als organisatie talentgericht wilt gaan werken.

team praktijk

Talent in teams

Talent is een kenmerk van een persoon, maar kan niet los gezien worden van de context. Talentontwikkeling en –benutting raakt ook andere mensen, verenigd in samenwerkingsverbanden, netwerken en organisaties. In veel organisaties ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor werkprestaties bij teams in plaats van bij individuele personen en zijn juist collega’s nodig om een goede prestatie neer te zetten.

Boss Mok

Talentgericht leiderschap

Discussies over leiderschap zijn van alle tijden. Er zijn dan ook zeer uiteenlopende definities van leiderschap. Misschien bestaan er wel net zo veel definities van leiderschap, als dat er personen

zijn geweest die het concept leiderschap hebben proberen te definiëren.

Almond Tree Flowers

Talentcultuur en waarderend leerklimaat

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de organisatieomgeving grote invloed heeft op het gedrag van medewerkers. Toch hebben we niet altijd oog voor de rol van deze omgeving. Sterker nog, ook binnen talentmanagement gaat de voorkeur vaak uit naar het individu en wordt de impact van de organisatiecontext onderschat.

De makers

Het boek is onder redactie van Marian Thunnissen en Peter Bos geschreven door onderzoekers betrokken bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Het doel van het lectoraat is om de eigen kennis en dat van anderen zoveel mogelijk beschikbaar te stellen aan anderen. Het lectoraat is ook beheerder van de website.

bottom of page